จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 50
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1016
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 917
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 87580

Welcome

News

 

บริการหลักของเรา

 
1.    บริการจัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน  Group Incentive
2.    บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกสายการบิน
3.    บริการจองห้องพักโรงแรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.    จำหน่ายแพ๊คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งแพ๊คเกจทัวร์เอื้องหลวง และของสายการบินต่างๆ
5.    บริการทัวร์เต็มรูปแบบในต่างประเทศ ที่ท่านสามารถเลือกวันเดินทางได้เองทั้งแบบส่วนตัวและหมู่คณะ

6.    บริการติดต่อขอวีซ่าสำหรับคนไทย เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศต่างๆ (บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่า)
7.    บริการจำหน่ายประกันการเดินทาง ท่องเที่ยว ทั้งแบบเดี่ยว และครอบครัว รายวันและรายปี จากบริษัทประกันชั้น
       นำของโลก เช่น AIG และ ACE Insurance
8.    บริการจองตั๋วรถไฟต่างประเทศ ทั้งในยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น ในราคาประหยัด อาทิเช่น รถไฟในยุโรป รถไฟ
       ยูโรสตาร์ รถไฟแจแปนเรลล์พาส รถไฟชินคันเซ็น เป็นต้น

 

Current Pageid = 1